Building the Future of Health

2 juni 11:00-12:00

Lekker buiten wonen?


De conflictueze verhouding tussen intensieve akkerbouw en gezondheid


Bollenteelt is een lucratieve vorm van akkerbouw: een sector die bekend staat als succesvol en innovatief. Synoniem aan Hollands welvaren dus. Maar er is een keerzijde. De teelt maakt gebruik van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die terecht komen in ons oppervlaktewater, onze bodem, onze lucht, op schoolpleinen, fietspaden en in tuinen van mensen. Dit leidt niet alleen tot bezorgde bewoners, ook de Gezondheidsraad en het RIVM agenderen het probleem. In welke mate worden plattelandsbewoners blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die in de leefomgeving terecht komen? Wat is de invloed op onze gezondheid en ecologie? Het is tijd voor een andere benadering waarin we de bollenteelt, maar ook andere vormen van intensieve (en traditionele) landbouw, ruimtelijk anders en slimmer gaan organiseren. Dat is niet eenvoudig in een land dat gewend is de agrarische ondernemer zo veel mogelijk carte blanche te geven. Hoor over de opgave en denk in deze sessie mee over een ruimtelijke ordening die de co-existentie van akkerbouw en bewoning mogelijk maakt: innovatief en veilig voor agrarisch ondernemers en bewoners. Op naar een Gezond Hollands Welvaren!

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: