Building the Future of Health

Bram Verhave
Stichting Bollenboos

Lekker buiten wonen?


Bram Verhave is sinds 2000 secretaris van Stichting Bollenboos. Deze stichting behartigt de belangen van omwonenden van landbouwpercelen waarop bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Vooralsnog is het perspectief van omwonenden bij de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen onderbelicht gebleven. Stichting Bollenboos wil daar verandering in brengen en dat doet ze door politieke aandacht te vragen en te helpen aanzet te geven voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over deze problematiek. Dat laatste is gelukt, momenteel vindt een grootschalig blootstellingsonderzoek plaats onder coördinatie van het RIVM, Bollenboos is daar bij betrokken.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: