Building the Future of Health

Roberto Meyer
MVSA Architects

The Architecture of Hospitals


Roberto Meyer is architect en algemeen directeur van MVSA Architects dat in 1984 is opgericht. Al ruim dertig jaar geeft hij leiding aan een getalenteerd en ervaren team van architecten, bouwtechnici, tekenaars, maquettebouwers en 3D-designers. Met dit team was hij in opdracht van het bouwconsortium VolkerWesselsHaga van 2012 tot 2015 verantwoordelijk voor het ontwerp van het exterieur en interieur van het nieuwe HagaZiekenhuis in Den Haag, één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Gedurende het hele ontwerpproces, van concept tot oplevering, werd er intensief gewerkt aan de realisatie van een open, licht en patiëntgericht ziekenhuis.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: