Building the Future of Health

Anna van Poucke
KPMG Health

KPMG workshop: wordt het ziekenhuis de V&D van de zorg?


Anna van Poucke, Partner en sectorleider gezondheidszorg KPMG NL. Anna adviseert binnen en buiten Nederland zorgaanbieders, overheden en farmaceutische bedrijven over de herinrichting en transformatie van de zorg in het licht van ontwikkelingen en (toekomstige) trends in en rondom de zorg. Zij was onder meer betrokken bij grote transformaties in Noord Oost Groningen, Friesland en Zeeland. Substitutie van zorg naar de 0e en 1e lijn, samenwerking 1e-2e lijn en herprofilering en integratie van ziekenhuiszorg zijn kernelementen in haar werk. In dat kader heeft zij een groot aantal fusies tussen ziekenhuizen begeleid met daarbij de focus op verbeteren van kwaliteit van zorg en de financiële positie van de betrokken ziekenhuizen én was zij verantwoordelijk voor de herstructurering van ziekenhuizen in financieel zwaar weer. Belangrijkste drijfveer voor haar werk is het realiseren van een sterke en actieve betrokkenheid van de burger bij de zorg voor hun gezondheid en een focus op goede uitkomsten van de zorg. Het systeem moet daaraan ondersteunend zijn, en dus niet andersom. Haar visie op de zorg is vastgelegd in een recente internationale KPMG publicatie over waarde in de zorg.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: