Building the Future of Health

Ad de Bont

RIVM sessie: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid


Ad de Bont is partner - stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design. Hij richt zich op strategische plannen voor stad en landschap. In zijn projecten ligt de focus op plannen op de schaalniveaus regio, stad en gebiedsontwikkeling. Ad heeft als stedenbouwkundige en projectleider veel ervaring met het aansturen van integrale projectteams. Hij verbindt ontwerp, onderzoek en proces. In zijn actuele projecten is hij op zoek naar de (nieuwe) rol van de publieke partijen en het bijbehorende instrumentarium. Ad is tevens parttime docent stedenbouw en 'expert gezond ontwerpen' aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij begeleidt studenten die werken aan (strategische) ontwerpprojecten. Hij is medeoprichter van het Platform Gezond Ontwerp. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerp-onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en de inrichting en ordening van de woon- en leefomgeving. Ad is eveneens gastdocent stedenbouw aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: