Building the Future of Health

Anne-Sophie Parent
AGE Platform Europe

Everyone's Dream


Anne-Sophie Parent is Secretaris Generaal van het AGE Platform Europe, een EU network dat veertig miljoen vijftig plussers representeert over alle 28 Europese lidstaten. Indirect wil de organisatie echter de belangen van alle 190 miljoen ouderen over heel Europa representeren. Zij zit in het bestuur van verschillende adviescommissies die door de Europese unie zijn opgezet.  Om er maar een paar te noemen: European Pensions Forum, e-Health Stakeholders Group, European Health Policy Forum, Advisory Board of the Assisted Ambient Living Programme en meer.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: