Building the Future of Health

Leendert van Bree
Planbureau voor de Leefomgeving

PBL Session: Healthy Urban Living Pt. 1


Leendert van Bree is senior beleidsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Leendert is (internationaal) expert op het gebied van (strategische) beleidsanalyses op het gebied van milieu- en leefomgevingskwaliteit en de relatie met gezondheid, (duurzame) stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: