Building the Future of Health

Rudy Rabbinge
Wageningen Universiteit

Saving Hectares for Food, Nature and Biodiversity


Prof. Dr. Rudy Rabbinge is emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan Wageningen Universiteit. Tot voor kort was hij voorzitter van de Science Council van de Consultative Group on International Agricultural Research en ook is hij voormalig lid van de Board of Directors van AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa). Momenteel is Rabbinge actief als speciaal gezant voedselzekerheid voor de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: