Building the Future of Health

Jan Jansen
BOJAN Advies

Serious Gaming


Ik werk als freelancer, en heb bijna 25 jaar ervaring binnen de (publieke) gezondheidszorg in Nederland en Europa. Ik ben afgestudeerd als voedingskundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit (1988) en heb een graad Master in Public Health behaald aan de Netherlands School of Public Health (1999). Na enkele jaren in het onderzoeksveld te hebben gewerkt (TNO Voeding) heb ik in 1990 de overstap gemaakt naar het RIVM, en onder andere meegewerkt aan het tot stand komen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van 1993, 1997 en 2002. Aandachtsgebied binnen de VTV was preventie en determinanten van gezondheid. Van 2002 tot en met 2012 heb ik gewerkt bij het Gezondheidsinstituut NIGZ. In de eerste jaren actief geweest op de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen vanuit de settings school, wijk en zorg. Sinds januari 2004 heb ik leiding gegeven aan het cluster Jeugd, later School en Werk, van het NIGZ en een groep professionals geleid van gemiddeld 25 personen. In 2010 ben ik naast mijn baan bij NIGZ mijn eigen bedrijf begonnen, BOJAN Advies. In eerste instantie werd ik ingezet bij transitie-trajecten binnen de gezondheidszorg. Onder andere bij Instellingen voor Ouderenzorg in de regio Utrecht (Rijnhoven) en bij een organisatie voor Thuiszorg in Noord-Holland (Omring). Van augustus 2012 tot september 2015 werkte ik als part-time senior consultant bij het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Ik ben daar onder andere betrokken geweest bij diverse Europese projecten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de zorg, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsbevordering. Na het faillissement van CBO ben ik nu full-time freelancer, met diverse opdrachten binnen de (preventieve) gezondheidszorg.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: