Building the Future of Health

Aletta Koops-Oosterhuis
Espria

Espria sessie: De levend(ig)e wijk!


Voorzitter Verpleegkundige Advies Raad, Voorzitter en onderzoeker van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap en PhD i.o. met als onderwerp wijkverpleegkundige zorgverlening.


Workshop: Nieuwe rol van de wijkverpleegkundige
Centraal staat de wijkverpleegkundige en haar rol in de wijk met alle partners die daar ook actief zijn. Hoe is deze rol veranderd en hoe wordt daar invulling aan gegeven?


  

 

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: