Building the Future of Health

Theo van Alphen
RIVM

RIVM sessie: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid


Theo van Alphen MSc MPH (Bussum, 1954) studeerde sociologie in Utrecht en Public Health aan de NSPOH. Hij werkte in verschillende sectoren van de gezondheidszorg in Nederland en internationaal. Vanaf 2006 werkte hij voornamelijk op het thema gezonde leefomgeving en Health Impact Assessment deels voor het RIVM en deels als zelfstandig adviseur. Vanaf 2015 is hij opnieuw in dienst bij het RIVM bij het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid en betrokken bij de ontwikkeling van de MilieuGezondheidsRisico indicator, de gezonde stad en het HIA Netwerk Maak ruimte voor Gezondheid.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: