Building the Future of Health

Frank den Hertog
RIVM

Serious Gaming


Dr. Frank den Hertog is senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werkt daar onder andere aan thema’s op het snijvlak van omgeving en gezondheid (Healthy Urban Living), maar is ook betrokken bij meerdere toekomstverkenningen rond Volksgezondheid (VTV), Sport en Milieugezondheid. In het kader van de Volksgezondheidstoekomstverkenning 2014 werkte hij aan de ontwikkeling van de VTV-game en later aan de doorontwikkeling hiervan tot de “VTV In2Action game” die tijdens het congres gespeeld wordt.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: