Building the Future of Health

Karin Kalverboer
Zorg Innovatie Forum

ZIF sessie: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 1


Karin Kalverboer (1958), MHD. Sinds 2007 is ze directeur van het Zorg Innovatie Forum (ZIF) een netwerkorganisatie in Noord Nederland die 41 betalende partners uit cure-care, het sociaal domein, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven en kennisinstellingen ondersteunt bij innovaties in de zorg. Doel is zorg kwalitatief hoogwaardig, bereikbaar en betaalbaar te houden en mensen steeds meer zelf de regie te geven en hen ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen. Aanpassing van woningen en de woonomgeving zijn belangrijke thema’s.

Daarvoor was ze 6 jaar secretaris van het Adviescollege voor de Marktsector en adviseerde de noordelijke provincies over economische kansen. Via de inzet van task forces werd om economische gestimuleerd. Na haar gymnasium heeft ze eerst pedagogische academie gevolgd en aan Turkse kinderen lesgegeven. Na haar latere studie bedrijfskunde was ze 10 jaar directeur Europees Sociaal Fonds.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: