Building the Future of Health

Hilde van Ree
Woonstichting Groninger Huis

ZIF sessie: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 1


Hilde van Ree haar achtergrond ligt in de zorg. Vanuit verschillende hulpverlenings- en management-functies, waaronder in de vrouwenhulpverlening, de verslavingszorg en de jeugdzorg is zij in 1999 overgestapt naar de wooncorporatiesector. Eerst in Friesland. In Leeuwarden heeft zij zich vooral bezig gehouden met de transformatie van bestaand vastgoed naar nieuwe woonfuncties voor o.a. studenten- en senioren, culturele- en onderwijsbestemmingen met daarnaast de herstructurering van twee grote probleemwijken.

Vanaf 2007 is zij directeur van Woonstichting Groninger Huis in Zuidbroek. In Oost-Groningen is al geruime tijd sprake van bevolkingsdaling en sinds 2014 ook in toenemende mate van aardbevings-problematiek. Deze problematiek vraagt aandacht maar biedt ook kansen. Kansen die alleen benut kunnen worden door gerichte samenwerking met andere partijen. Groninger Huis werkt altijd vanuit haar volkshuisvestelijke opdracht maar wel in relatie met andere maatschappelijke partijen. Participatie van bewoners staat daarbij centraal. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van thuis-technologie, generatiebestendig wonen, diverse duurzaamheidsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: