Building the Future of Health

Frank Pierik
TNO

TNO Session: Models for a Healthy City


Dr. Frank Pierik (1970) studeerde gezondheidswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij achtereenvolgens bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (promovendus) en het Erasmus Medisch Centrum (onderzoeker 1998-2004). Sinds 2004 werkt hij als senior onderzoeker en projectleider bij de afdeling Urban Environment & Safety van TNO. In recente projecten richt Frank zich op de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid, in het bijzonder op de relatie tussen de gebouwde omgeving en bewegen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: