Building the Future of Health

Stijn Koole
Bosch Slabbers

De StraaD: De straat voor een beter stadsklimaat


Stijn Koole (1978) is een ervaren landschapsarchitect en partner bij Bosch Slabbers. Hij heeft een grote interesse voor en affiniteit met landschappelijke inrichtingsopgaven op diverse schaalniveaus. Ontwerpen en onderzoek aan het landschap van morgen gebruikmakend van de identiteiten van de plek maakt deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. In veel van de projecten waar Stijn aan werkt staat het ontwerpen met water en klimaatopgaven centraal. Het gaat daarbij om hoe de opgave voor de nabije maar ook de verre toekomst op een intelligente wijze met het karakter van de plek worden ingezet om meer kwaliteit en identiteit aan een plek toe te voegen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: