Building the Future of Health

Bart Heinz
Projectmanager havengebied Schiedam

TNO Session: Models for a Healthy City


J. B (Bart) Heinz (1965) heeft de Masterstudie City Delevelopment (MCD) gedaan aan de Erasmusuniversiteit en de TU Delft en is afgestudeerd op het thema synergie tussen haven en stad. Hij is van 2008 tot 2012 Afdelingsmanager RO en Vastgoed geweest bij de gemeente Schiedam. Hij werkt nu bij dezelfde gemeente als projectmanager voor de herstructurering van het havengebied van Schiedam (www.schiedam.nl/havens). In dit project richt hij zich op de versterking van de synergie tussen haven en stad. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het versterken van het maritieme cluster en de verbetering van de leefomgeving.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: