Building the Future of Health

Irma Langeraert
ILFA

Zorgvastgoed in de kinderschoenen


Irma startte in 1995 ILFA na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de zakelijke kredietverlening bij de ING Bank. Irma heeft samen met ActiZ, Euronext, AFS, Creditreform en Rutgers & Posch de basis gelegd voor de NL Zorgobligatie. Dit initiatief zorgt er voor dat zorgorganisaties op basis van een vaste template vereenvoudigd tot een obligatie emissie kunnen overgaan. Irma begeleidt momenteel een viertal organisaties bij het vormgeven van hun emissie.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: