Building the Future of Health

Wilma Zijlema
Rijksuniversiteit Groningen

Fresh Research Session


Wilma Zijlema studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens begon zij met haar promotieonderzoek bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek gaat over de nadelige gezondheidseffecten van stedelijkheid, verkeersgeluid en luchtverontreiniging. Hierbij gebruikt ze gegevens van een aantal Europese bevolkingsonderzoeken, waaronder het Noord Nederlandse cohort LifeLines. Naast het bestuderen van mogelijke schadelijke effecten is ze geïnteresseerd in hoe de omgeving kan bijdragen aan gezondheidsvoordelen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: