Building the Future of Health

Jonathan Tipping
Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum NoorderRuimte

Klimaatsessie: Experience Climate Change


Jonathan Tipping is betrokken bij onderzoek om steden bestendig te maken tegen klimaatverandering, met de nadruk op duurzame afwateringssystemen en het tegengaan van Urban Heat Stress. Daarnaast is hij docent in het internationale programma Civiele Techniek van de Hanzehogeschool Groningen. Zijn expertisegebieden zijn water, klimaat en hittestress.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: