Building the Future of Health

Dorte Kristensen
atelier PRO

PBL session: Healthy Urban Living Pt. 2


Dorte Kristensen (architect directeur) is een van oorsprong Deense architect. In haar werk staat de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen centraal. Een leefomgeving moet in haar ogen bijdrage aan het welzijn van gebruikers in meest brede zin. Dit welzijn ontstaat door bewuste keuzen van ruimten, materialen en vormen die de menselijke activiteiten begeleiden. Dorte ontwerpt voornamelijk openbare gebouwen met maatschappelijke functies. Een speciale plek in haar oeuvre heeft gebouwen voor kwetsbare doelgroepen; bijvoorbeeld senioren die kampen met dementie, geriatrische patiƫnten, moeilijk lerende kinderen of pubers met gedragsstoornissen. Juist voor dergelijke mensen is een groot inlevingsvermogen van belang. Het gaat om mensen die niet direct passen in de samenleving en waar speciaal niet voor de hand liggende oplossingen worden bedacht. Met haar team van architecten en interieurarchitecten werkt zij aan healing, care, educational and cultural environments. Care environments zoals Bachtenstene in Middelburg en ouderenhuisvesting in De Plaatwerkerij van Vlissingen. Cultural environments zoals De Klinker in Winchoten en verschillende educational environments. In elk van deze projecten is het perspectief van de gebruikers bepalend. Het ontwerp komt in een intensieve samenwerking en wisselwerking met hen tot stand, met steeds verrassende en fascinerende resultaten

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: