Building the Future of Health

2 juni 15:30-16:30

Een blinde vlek: leegstand en verval in de psychiatrie


Psychiatrische ziekenhuizen en hun terreinen in Nederland


Ziekenhuizen en poli’s verdwijnen overal uit de landelijke gebieden, de psychiatrie ook uit de stille gebieden in de Randstad. Hoe het erfgoed te beschermen en de samenhang tussen deze oases en gebouwde omgeving te handhaven? Kunnen we op tijd bepalen wat we in de huidige vorm herbestemmen voordat het te laat is? Het stigma dat aan psychiatrie kleeft straalt af op veel van deze gebouwen en terreinen, sommigen willen helemaal opnieuw beginnen en ontkennen de geschiedenis en de waarde die er ook is. Maar dat zou een enorme vergissing zijn. Inmiddels is het reflex bij bunkers uit WO II niet meer automatisch: ‘’afbreken!’’. Er is zelfs waardering voor sommige, zoals voor het innovatieve ontwerp van de torpedobunker in Vlissingen, de enige in deze soort. De bunkerbouw van de Atlantikwal in Nederland, schuldige gebouwen om Armando te citeren, maar wel onderdeel van onze geschiedenis. Dat een goede afweging en herontwikkeling kan bewijzen een handvol projecten, recent heeft een geweldig paviljoen uit de Nieuwe Zakelijkheid periode een nieuwe zorgbestemming gekregen als individuele woningen voor patiënten. Maar er zijn nog teveel witte vlekken, op de kaart en in ons bewustzijn.

Afbeelding: Jannes Linders.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: